Hybride orgels
logo delobelle orgels

Een hybride orgel of combinatie-orgel is een combinatie van pijporgel en elektronisch orgel of virtueel pijporgel en is bedoeld als goedkopere oplossing voor uitbreiding van een bestaand pijporgel.

Optie 1: Wij hebben een nieuwe speeltafel nodig voor ons pijporgel

U bent in het bezit van een goed pijporgel, maar de elektrische speeltafel is toe aan vervanging omdat de klavieren en de registers niet meer goed functioneren.

OPLOSSING:

Orgelhuis Delobelle: Hybride orgels

In deze situatie kan Johannus Orgelbouw u een complete speeltafel aanbieden. Deze speeltafel wordt speciaal voor uw kerk, op maat, gebouwd. Via High Speed MIDI wordt de informatie van de speeltafel naar onze Pipe Midi Interface gestuurd, die direct de pijpen in het pijporgel aanstuurt. Het voordeel van deze oplossing is dat u profiteert van de relatief lage kosten van de nieuwe digitale speeltafel.
Door schaalvoordeel zijn de speeltafels van Johannus over het algemeen goedkoper dan de speeltafels van de traditionele pijporgelbouwers. Een bijkomend voordeel is dat de MIDI-gegevens via een dunne kabel worden verstuurd. Omdat Johannus gebruik maakt van MIDI is het ook mogelijk om bijvoorbeeld onze MIDI Sequencer + op uw pijporgel aan te sluiten. Dit maakt het mogelijk om te allen tijde uw orgelspel op te nemen en weer af te spelen door middel van één druk op de knop.

Optie 2: We hebben extra stemmen nodig voor ons pijporgel

U bent in het bezit van een goed pijporgel, maar u mist een aantal orgelstemmen. Er is echter geen ruimte voor extra orgelpijpen in de orgelkas.

OPLOSSING A

Orgelhuis Delobelle: Hybride orgels

In deze situatie kan Johannus Orgelbouw u de Digital Stop Unit aanbieden. De Digital Stop Unit is een module met daarin de door u gekozen digitale stemmen. Deze stemmen worden vervolgens via luidsprekers in de orgelkas weergegeven. Om de orgelstemmen goed aan te sturen zullen er in de bestaande speeltafel een aantal voorzieningen moeten worden ingebouwd. Dit wordt per orgel door ons geïnventariseerd. Vanzelfsprekend is deze oplossing ook goed te combineren met de hierboven beschreven Optie 1.

OPLOSSING B

Orgelhuis Delobelle: Hybride orgels

Met behulp van onze Pipe Midi Interface is het in de meeste gevallen ook mogelijk om nieuwe pijpstemmen aan te sturen. In dit geval zullen er in de bestaande speeltafel registerknoppen worden toegevoegd. Deze oplossing is goed te combineren met Optie 1. Er zijn natuurlijk meerdere situaties en oplossingen denkbaar. Over het algemeen kunnen we stellen dat de beste resultaten worden behaald in combinatie met elektropneumatische orgels. Natuurlijk kunt u ons in alle gevallen vrijblijvend om advies vragen.

Privacybeleid

Waarom verzamelen we bij Orgelhuis Delobelle persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk.
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om de gewenste informatie naar jou op te sturen of een afspraak in de toonzaal te regelen.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via info@orgelhuis.be of +32 56 22 90 62.